تایل های بتنی

تایلهای بتنی با دستگاه ویبره و قالب لاستیکی تولید شده و از آن جهت استفاده در محوطه سازی باغها، پیاده روها و محوطه سازی استفاده می شود.