موزاییک های گرانیتی

موزاییک های گرانیتی به روش ویبره پرس تولید می گردنند که به آن ها موزاییک های پرسی ماشینی نیز می گویند.

این نوع موزاییک غالبا با پرس 400 تن و 18 مرحله ساب تولید می گردند و در نتیجه دارای کیفیت بی نظیری می باشند.

سطح زیرین موزاییک ها اصولا برجسته و خشن می باشند که باعث کمک بسیار زیادی جهت چسبندگی موزاییک به ملات می شوند و در آینده موزاییک ها کمتر لق می گردد.

سطح موزاییک گرانیتی پرسی صیقلی می باشند در نتیجه این نوع موزاییک ها برای مکان های که لغزنده نبودن در آنها مورد توجه است به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

سایز و رنگبندی سنگ دانه های به کار رفته در موزاییک گرانیتی باعث به وجود آمدن تنوع بی نظیری در آن شده است.

کاربرد موزاییک گرانیتی پرسی:

1.کف پارکینگ
2.کف سالن های صنعتی
3.جهت کفپوش سالن های همایش و مدرسه و دانشگاه
4.کفپوش کارخانجات
5. انبارها